Image by Joel Filipe

CONSIGLI

DATADREVET PROSJEKTERING

Målet vårt er å skape «Selvprosjekterende ingeniører» som evner å prosjektere mer bærekraftige bygg og anlegg for fremtidens samfunn!

 

HVA VI GJØR

Vi gjør manuell prosjektering mer automatisert og datadrevet!

Consigli bruker ulike typer teknologier innen kunstig intelligens og matematisk optimering for å skape innsiktsfulle beslutningsunderlag for byggherrer og totalentreprenører. Fremover lanserer vi en rekke tjenester som gir innsiktsdrevet beslutningstøtte. 


Vi utvikler verktøy som skal identifisere risikoelementer i prosjektdokumentasjon og verktøy som skal optimalisere utforming av arealer og tekniske installasjoner -  for å sikre best mulig utnyttelse av arealer med minst mulig materialforbruk. Etter hvert skal vi lage knappen som prosjekterer den optimale tekniske løsningen for prosjektet ditt. På veien dit skal vi støtte deg med innsiktsfullt beslutningsunderlag for de mest kritiske stegene i ditt neste byggeprosjekt.

 
 

VÅRE SAMARBEIDSPARTNERE

Noen av de største eiendomsaktørene og totalentreprenørene i Norge er med oss på veien allerede. Det er sånn vi har funnet ut hvordan teknologien gjør størst nytte. Kanskje dere også ønsker å ta i bruk det «dere allerede vet» i neste prosjekt?

2193.png
rejlers.png
attivo.png
entra.png
neptune.png
storoslo.png
Skjermbilde 2021-10-21 kl. 14.15.34.png
Skjermbilde 2021-10-21 kl. 14.11.44.png
Hovedlogo. png.png
heldaleiendom2-585x398_edited.jpg
1524471025151.jpg
 

KONTAKT OSS

Skippergata 9, 0152 Oslo

+47 902 06 307

Takk for innsendingen din!

Woman with Computer