SELVPROSJEKTERENDE INGENIØRER

DATADREVET

PROSJEKTERING OG PLANLEGGING

Målet vårt er å skape «Selvprosjekterende ingeniører» som evner å prosjektere mer bærekraftige bygg og anlegg for fremtidens bygde samfunn. Bærekraftig i klimaperspektiv, siden de tekniske anleggene krever energi og materialer, men også økonomisk bærekraftig for byggherrer, leietakere og boligkjøpere. Vi bruker kunstig inteliggens og matematikk på tall og tekster som allerede finnes i bransjen -og utenfor. Sånn lærer vi opp våre selvprosjekterende ingeniører til å prosjektere og planlegge de beste løsningene for fremtidens samfunn.

 

«Et teknisk rom som er planlagt», var svaret vi fikk da vi spurte erfarne drifterne hva som kjennetegner et godt teknisk rom. Det vil si at det finnes en del lavthengende frukter innen tverrfaglig prosjektering.

«Det har vært snakk om effektivisering og digitalisering i mange år, men byggebransjen har på mange måter bare blitt mindre effektiv over tid.  Teknologien Consigli utvikler har potensiale til å bli en game changer og kan snu opp ned på hele næringen slik vi kjenner den i dag. Dette selskapet kan være en av de store drivkreftene for å sette Norge på kartet og bidra til at norskbyggenæring setter standarden for effektiv byggenæring globalt.», 

IngebjørgFoss Daae, ENTRA ASA

Bak Consiglis tjenesteplattform står sterk kompetanse fra norsk bygge- og eiendomsnæring og de fremste miljøene på kunstig intelligens og matematisk optimering

Skybasert tjenesteplattform 

for beslutningsstøtte når dere trenger det

Vi kjenner datane som finnes i alle kroker av næringen og vi kan teknologiene som gjør at vi får gitt dere nytte av å bruke dem

Få hjelp av de gode beslutningene som er tatt tidligere - og unngå å ta de dårlige

Høst verdi av data dere allerede eier og har

Finn ut hvor det ligger risiko i prosjektet og løs det før det blir en kostnad