DATADREVET PLANLEGGING OG PROSJEKTERING

Tjenesteplattform

Skybasert tjenesteplattform 

for beslutningsstøtte når dere trenger det

Datadrevne verktøy

Få hjelp av de gode beslutningene som er tatt tidligere - og unngå å ta de dårlige

Byggherreverktøy

Høst verdi av data dere allerede eier og har

Entreprenørverktøy

Finn ut hvor det ligger risiko i prosjektet og løs det før det blir en kostnad

Forskning og samarbeid

Bak Consiglis tjenesteplattform står sterk kompetanse fra norsk bygge- og eiendomsnæring og de fremste miljøene på kunstig intelligens og matematisk optimering

TEAMET

Vi kjenner datane som finnes i alle kroker av næringen og vi kan teknologiene som gjør at vi får gitt dere nytte av å bruke dem