top of page
ricardo-gomez-angel-LsJpi7bH8L4-unsplash.jpg

On our way to design better buildings for future society

About

Consigli endrer måten bygg prosjekteres på​

Vi utvikler "selvprosjekterende ingeniører" og skal bidra til en mer bærekraftig byggenæring ved å gjøre prosjektering og planlegging datadrevet.

AdobeStock_264874512.jpeg

Bygg- og eiendomsbransjens fotavtrykk

Bygg- og eiendomsbransjen er ansvarlig for store andeler av verdens CO2-avtrykk, energiforbruk, materialforbruk og avfall. Vi kan redusere dette ved å effektivisere og forbedre tradisjonelle design- og prosjekteringsprosesser.

37%

av verdens carbon footprint

40%

av verdens energiforbruk

40%

av verdens materialforbruk

40%

av verdens avfall

Vi kan gjøre en forskjell

Det er under planlegging og prosjektering grunnlaget for energiforbruk, materialforbruk og avfallsproduksjon legges for byggeprosjekter. Det er her vi kan bidra til å oppnå bærekraftsmålene.

Seedlings are growing in the nursery bag. As the hands of the old woman and the hands of t

Hvorfor prosjektere med AI og matematisk optimalisering?

Reduser prosjekteringstiden 

Å tegne ut og analysere alle potensielle løsninger er umulig for menneskehjernen. AI og optimalisringsalgoritmer finner de mest optimale løsningene for ditt prosjekt på få timer

Reduser energibehovet

Bedre systemdesign gjennom kortere strekk, færre bend og tverrfaglig koordinerte løsninger gir lavere energiforbruk

Reduser materialforbruket 

Ved hjelp av AI finner vi kortest mulige føringsveier for tekniske installasjoner og kan derfor optimaliserer materialforbruket

Høyere kvalitet

Ved å bruke driftsdata, energidata og driftserfaring som input i prosjekteringen oppnår vi høyere kvalitet enn med dagens manuelle prosess

Våre kunder

To play, press and hold the enter key. To stop, release the enter key.

bottom of page