Typing on a Computer

Våre tjenester

Consigli tjenesteplattform

Vi utvikler en plattform med tjenester som gir deg innsikt og beslutningsstøtte i alle deler av prosjektering og innkjøpsfase. Vi lanserer forløpende nye tjenester innenfor risikoanalyse, kvalitetssikring og optimalisering av ditt prosjekterte underlag.  

Consigli tjenesteplattform

Vi bruker kunstig intelligens til å kvalitetssikre dokumenter I ulike deler av byggeprosjektet ditt: Konkurransegrunnlag, tilbud, FDV-dokumentasjon, miljø og bærekraftsparamerte.​

Konkurransegrunnlag

Last opp hele konkurransegrunnlaget ditt i vår SaaS-tjeneste, så sjekker vi for manglende krav, feilreferanser, vage fomuleringer og motstridende informajon.

Screenshot 2022-06-07 at 11.45.49.png
Screenshot 2022-06-07 at 11.47.36.png
Screenshot 2022-06-07 at 11.53.18.png

Kvalitetssikring og risikoreduksjon

Vi lanserer snart en tjeneste for risikoreduksjon i tilbudsdokumenter, leveringsbeskrivelser, kvalitetssikring av FDV-dokumentasjon, miljø og bærekraftsparamerte.​

Screenshot 2022-06-07 at 11.51.39.png

Hotellromoptimalisering

Klarer vi å unytte kvadratmetrene våre bedre, kan vi bygge mindre nytt. Våre romoptimaliseringsalgoritmer tester millioner av løsninger og finner den beste planløsningen for ditt hotellprosjekt på kort tid.

Screenshot 2022-06-18 at 07.10.51.png