TJENESTEPLATTFORMEN

Er digitalisering av byggenæringen er blitt veldig mye BIM, ispedd logging av IOT-data og lagring av digitale dokumenter. Lærer vi av data, eller bare lagrer og logger vi?

 

Parallelt med BIM-utviklingen, har Finans, Medisin, Olje&Gass og Havbruk sluppet Techindustrien inn i datarikdommen sin. Datadrevne, innsiktsfulle beslutningsunderlag gir verdifull støtte i kritiske prosesser. Consigli bruker et spekter av teknologier innen kunstig intelligens og matematisk optimering for å skape innsiktsfulle beslutningsunderlag for byggherrer og totalentreprenører. Fremover lanserer vi en rekke tjenester som gir innsiktsdrevet beslutningstøtte. Vi tar rett og slett i bruk den kunnskapen som allerede ligger i lagret og logget og oversetter den til innsikt som kan støtte deg i neste beslutning du skal ta.

 

Du slipper å kjøpe den informasjonen du allerede har, fra rådgiveren til nytt prosjekt. Vi viser deg hvor det ligger risiko i anbudsunderlaget eller prosjektorganiseringen. Vi bruker fakta i stedet for «tusj på pdf» – fordi fakta finnes og vi har datakraft nok til å slippe forenklinger som introduserer risiko. Etter hvert skal vi lage knappen som prosjekterer den optimale tekniske løsningen for prosjektet ditt. På veien dit skal vi støtte deg med innsiktsfullt beslutningsunderlag for de mest kritiske stegene i ditt neste byggeprosjekt.

 

Noen av de største eiendomsaktørene og totalentreprenørene i Norge er med oss på veien allerede. Det er sånn vi har funnet ut hvordan teknologien gjør størst nytte. Kanskje dere også ønsker å ta i bruk det «dere allerede vet» i neste prosjekt?

 

Kunstig intelligens, eller Artificial Intelligence (AI) på engelsk, er en samling teknologier som lar smarte maskiner utvikle menneskelige evner ved å sanse, forstå, handle og lære. Disse teknologiene inkluderer naturlig språkprosessering, intelligente agenter, datasyn, maskinlæring, ekspertsystemer, chatteroboter, stemmegjenkjennelse og billedgjenkjennelse. Teknologien har gitt oss selvkjørende biler. Vi er i ferd med å lage selvprosjekterende ingeniører. Under ser du noen av brukergrensesnittene som skal gi deg innsikt til å ta de viktige beslutningene for din eiendom.

FRAMSYN

Vi mennesker endrer oss ganske sakte, samfunnet kanskje litt fortere, mens teknologiutviklingen går lynraskt. Kanskje det er derfor vår menneskeintensive byggenæring henger litt etter?

 

Vi fikk hjelp av Halogen til å etablere et "nåbilde" med en del utfordringer som de fleste i næringen vil kjenne seg igjen i. Siden 1990 har det skjedd enorme teknologiske framskritt, hvor spesielt internett har muliggjort stor tjenesteinnovasjon. Vi mennesker og våre sosiale og politiske strukturer sliter med å prosessere endringene. Byggenæringen henger spesielt etter i adopsjon av teknologi, og har redusert effektiviteten. Det har kommet flere krav til byggeriet og strengere reguleringer av prosesser. Bransjen er fortsatt fragmentert, og vi har mangel på læring fra andre bransjer. Det er kommet flere miljøkrav, men ressursbruken er i fortsatt ekstrem.

 

Vi fikk vite at vi ofte er fanget i nåtiden, og beskriver i hovedsak videreføringer av samtiden eller reaksjoner på trendutviklingen man ser i dag. Halogen hjalp oss med å utfordre denne fellen, og vi gjorde så godt vi kunne.

 

Fremtidsbildet vi skapte forteller at byggenæringen smelter tetter sammen med andre bransjer som romfart og maritim næring. Tech-selskaper erstatter store deler av den menneskeintensive akademiske delen av næringen. Vi kan få et skifte hvor byggene blir selvstendige aktører som trenger mennesker for å levere optimalt. Vi forventer at digitale tvillinger optimaliserer bygg basert på brukernes behov og handlinger. I tillegg kom gruppen frem til at det er høyst sannsynlig at prosjekterings- og planleggingsprosessen innen bygg blir automatisert.

 

Det er det siste vi i Consigli lager teknologi for. Vi har valgt å kalle automatiseringen for selvprosjekterende ingeniører. Vi forklarer det nye med noe vi kjenner til allerede.