MØT TEAMET

Møt Janne Aas-Jakobsen, Consiglis CEO og gründer

Jeg er så utrolig stolt over teamet vi har klart å bygge i Consigli! 

Janne har dyttet og dradd i byggenæringen for å få den til å bli bedre, i over 20 år allerede. 

 

Å bygge nytt teknologiselskap helt fra bunnen, byr på mange krevende utfordringer. Påbud om hjemmekontor kom i tillegg til hva jeg forventet da beslutningen om Consigli ble tatt i januar 2020.

 

Trygg, god onboarding av nye medarbeidere til en organisasjon som nesten ikke finnes, med kollegaer som ikke har lov til å møtes, for å lage tjenester som ingen har laget før; Jeg ble nødt til å tenke nytt. Tenke utenfor forventningene til virkemiddelapparat, tidligfaseinvestorer og det som står skrevet i flommen av oppstartslitteratur. 

 

Da de store etablerte selskapene trakk i innovasjonsbremsen i mars, ble det ledig tid hos designere, data scientister og forskere. Consiglis enestående mulighet for tilgang til smarte mennesker!  

 

Vi grep muligheten og er utrolig takknemlige for at Amesto Next Bridge, Halogen, IFE og Sannsyn ble med på oppbyggingen og ikke minst alle de kloke hodene som har brukt tid på å øse av sin kunnskap og idèer over en kaffe i friluft eller et oppkall på Teams. Jeg lover at det blir fest så fort vi får lov! 

 

Nå har vi i tillegg fått ansatt mange kloke hoder i Consigli. Dette er stas og vi har et stødig fundament å bygge videre på.

Møt Anne Lødøen Wingo, CTO, Consiglis tekniske lagleder   

Når vi utvikler digitale ingeniører, er det Anne som leder det tekniske teamet. Med 30 års fartstid innen IT har hun sett og hørt det meste og loser oss stødig mot målet. Anne kom til oss etter å ha ledet business intelligence -avdelingen i EnterCard, og har verdifull kunnskap om hvordan finansbransjen bruker datadrevet innsikt i sine prosesser. Her har vi i byggenæringen mye å lære! 

 

Annes motivasjon for å bli med i Consigli er å få lov til være med på å bygge noe fra starten av. Hun ønsket å bruke sin kompetanse i en bransje som har et enormt potensial for å utnytte tilgjengelige data. I tillegg gleder hun seg til å bygge opp et team av kloke hoder som klarer å utvikle spennende fremtidsrettede løsninger.

Med rutinert og stødig lagledelse, har Consigli rom for å bygge videre med yngre ressurser med spisset kompetanse og stor vilje til å lære. Vi har trygghet og selvsikkerhet og forstår gevinsten av mangfold. Vi bygger bevisst et lag som har bredde nok til å bygge plattformen som skal levere selvprosjekterende ingeniører til verden. Fremover vil vi la deg bli kjent med vårt interne kjerneteam. Sammen med et økosystem av gode leverandører av kompetanse, jobber vi for å bygge bedre bygg for fremtidens samfunn!

Møt Asma Swapna, Data Scientist 

Fra forskningsstilling på kunstig intelligens i Simula, kom Asma til oss for å hente innsikt ut av data som allerede finnes i byggeprosessen. Hun har masterstudier i elektro fra Brasil og er oppvokst i Bangladesh, så Asma er vant til å se verden fra ulike perspektiver. Det tror vi er en kjempefordel når vi skal klare å lære maskiner å planlegge de beste byggene for fremtiden - basert på den kunnskapen som ligger i dokumenter, lister, databaser og bygningsinformasjonsmodeller i den norske byggenæringen. Vi er veldig glade for at Asma ville bli med i det tekniske kjerneteamet her i Consigli.  

 

 

Møt Erlend Riis, PhD, Data Scientist 

I Consigli er Erlend derfor i gang med å lære maskinen anbudskunderlagsdokumentasjon, sånn at den kjapt kan vise oss hvor det ligger dobbeltføringer, motsetninger, mangler eller andre svakheter i dokumentasjonen. Målet vårt er å lage den gode hjelperen til deg som skal sende ut den tverrfaglige spesifikasjonen, sånn at du får inn anbud som kan sammenlignes, men også tilbud på akkurat det bygget dere ønsker å bygge for brukere, leietakere og kjøpere. 

 

Erlend har doktorgrad fra Cambridge, er innleid fra Sannsyn og snurrer den nye teknologien innen feltet kunstig intelligens som en lek. Når Entra og Stor-Oslo Eiendom i tillegg stiller med data, dokumenter og tilgang til sine gode folk, ser vi at vi har en god sjanse til å ha den første nyttige løsningen i markedet allerede til høsten. 

 

 

 

Møt Rossana Rojas, PhD Data scientist

Rossana har PhD i Mattematikk fra UiO og har Mastergrad i teoretisk fysikk fra Paris. Vi er utrolig glade for at hun ville bli med i Consigli, for vi har brukt for de skarpeste hodene og den tyngste kunnskapen når vi skal lære maskiner å prosjektere og planlegge bærekraftige bygg for fremtidens samfunn. For Rossana er å kode kunstig intelligens en naturlig måte å finne ut av den fysiske verden. Det er en superkraft i arbeidet vi har foran oss!  

Velkommen til Fatima!

 

Vi er glade for at Fatima, en erfaren maskinlæringsingeniør fra mediabransjen, har valgt å komme til oss. Hun har Mastergrad i Computer Science fra UiT, Narvik, en MBA fra Tyskland og har jobbet med tidsserieanalyser av tekst og språkmodeller for mediebransjen i flere år allerede. I første omgang skal Fatima sikre at vi kommer fint i mål med våre tjenester som baserer seg på dokumenter og språk, men med solid erfaring fra maskinlæringsfeltet generelt, blir Fatima en helt sentral del av vårt tekniske utviklingsteam for å realisere Consigliplattformen. Fatima starter full tid hos oss så snart sommerferien er over.

 

Velkommen til Eystein!

 

Eystein kom til oss etter en tid med analyse av kraftdata og har allerede erfaring med å bruke grafiske modeller og NLP på anbudsdokumenter for offentlig anskaffelse i Sverige.  Det kommer godt med når vi bygger videre på anbudsunderlagssjekkeren vår her i Consigli!

 

Med en Master i maskinlæring, der deler av studiet ble gjennomført ved Beihang University i Kina, er Eystein en sentral spiller i vårt kjernelag på teknisk utvikling.